ZESPÓŁ DS. PRZYGOTOWANIA KSK USTALIŁ WSTĘPNY TERMIN 52. KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ
NA PRZEDOSTATNI WEEKEND KWIETNIA TJ. . 18–21 2024 Z ZASTRZEŻENIEM MOŻLIWEJ KOREKTY. 

TERMIN SKŁADANIA PYTAŃ DO 52. KSK UPŁYWA 21 WRZEŚNIA 2023


51. KONFERENCJA SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE

PYTANIA DO 51. KONFERENCJI SŁUŻB KRAJOWYCH


REKOMENDACJE DO 51. KONFERENCJI SŁUŻB KRAJOWYCH


KARTA KONFERENCJI