RZECZNIK REGIONU+48 512 601 304rzecznik.regionu.galicja@gmail.com
SEKRETARZ REGIONUsekretarz.regionu.galicja@gmail.com
ŁĄCZNIK INTERNETOWY REGIONUlacznik.internetowy.galicja@gmail.com
ADMINISTRATOR STRONYwww.galicja@gmail.com
KOORDYNATOR G12+48 571 384 595