ADRES: 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 22 (korespondencyjny)

TELEFON: +48 571 384 564

OBSZAR DZIAŁANIA: Kamionka Wielka, Limanowa, Łukowica, Muszyna, Nowy Sącz, Stary Sącz

DATA POWSTANIA: 2019


NAJBLIŻSZE PLANOWANE SPOTKANIE INTERGRUPY:

3 lutego 2024 (sobota), godz. 9.00
grupa AA „Nadzieja”, Muszyna, ul. Kościelna 64


RAPORT Z OSTATNIEGO SPOTKANIA INTERGRUPY:

Raport ze spotkania Intergrupy – 9 grudnia 2023 r.

(hasło otwarcia – drugi Legat AA pisany małymi literami, bez polskich liter)

AKTUALNE INFORMACJE Z GRUP INTERGRUPY „SĄDECKA”