Przedłużona została licencja na możliwość wykorzystania spotu informacyjnego w lokalnych rozgłośniach radiowych do maja 2023 roku. Zachęcamy do dotarcia do Waszych lokalnych (!) rozgłośni radiowych i opublikowaniu go tam.

Możliwy sposób działania, wygląda następująco: przy wsparciu Waszej grupy, intergrupy, regionu podejmujecie rozmowy na temat emisji spotu w danej rozgłośni. Omawiacie warunki: cenę, czas prezentacji itp. Po zaakceptowaniu tych warunków przez Waszą grupę (intergrupę, region) zgłaszacie ten fakt do Biura Służby Krajowej na  info@aa.org.pl lub telefonicznie +48 538 632 344, ustalając również z BSK sposoby Waszej płatności za tę usługę.   

Biuro jest podmiotem do podpisania ewentualnej umowy z rozgłośnią. Posiada również tzw. metryczkę (licencję) umożliwiającą legalną emisję.   

Do umieszczenia spotu w internecie (strony, linkowanie itp.) nie jest wymagana jakakolwiek zgoda.

SPOT DO POBRANIA