GRUPA AA „HOREB” – Przemyśl, pl. Konstytucji 3 Maja 8 (wejście od strony rzeki San)
zaprasza na mityng spikerski.
Data: 13 grudnia 2021 (poniedziałek), godz. 19.00
Spiker: Robert z Ustrzyk Dolnych
Temat: Wzrastanie w służbie