RADA POWIERNIKÓW SK AA W POLSCE
POSZUKUJE CZYNNEGO ZAWODOWO INFORMATYKA LUB WEBMASTERA – UCZESTNIKA WSPÓLNOTY AA,
DO SŁUŻBY W POWIERNICZYM ZESPOLE DS. INFRASTRUKTURY IT.

SZCZEGÓLNIE PREFEROWANI SĄ KANDYDACI MAJĄCY DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I WDRAŻANIU TECHNOLOGII WEBOWYCH (GŁÓWNIE WORDPRESS), PEŁNIĄCY OBECNIE LUB W PRZESZŁOŚCI SŁUŻBĘ ŁĄCZNIKA INTERNETOWEGO
W INTERGRUPIE LUB REGIONIE.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW, ZAWIERAJĄCE KRÓTKĄ INFORMACJĘ O WYKSZTAŁCENIU, UMIEJĘTNOŚCIACH ORAZ PRZEBIEGU SŁUŻBY WE WSPÓLNOCIE AA NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

KONTAKT@IT.AA.ORG.PL W TERMINIE DO 30 LISTOPADA 2023 R.