PROSIMY REGIONY O ZGŁASZANIE KANDYDATÓW DO NASTĘPUJĄCYCH SŁUŻB:
– POWIERNIKA KL. A, WEDŁUG KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W PKT. 3 REGULAMINU SŁUŻBY KRAJOWEJ. NA NAJBLIŻSZEJ, 52. KSK SŁUŻBĘ KOŃCZY JEDEN Z POWIERNIKÓW KL. A.


– POWIERNIKÓW KL. B, WEDŁUG KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W PKT. 2 REGULAMINU SŁUŻBY KRAJOWEJ. ZGODNIE Z TABELĄ ROTACJI NASTĘPUJĄCE REGIONY DOKONUJĄ WYBORU KANDYDATÓW:
BIAŁYSTOK, GALICJA, MAZOWSZE, WARMIŃSKO-MAZURSKI, KUJAWSKO-POMORSKI.
MAMY RÓWNIEŻ WAKAT W TEJ SŁUŻBIE W REGIONACH RADOM I DOLNOŚLĄSKIM (DO ROKU 2025).


– DELEGATA NARODOWEGO, WEDŁUG KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W PKT. 4 REGULAMINU SŁUŻBY KRAJOWEJ. KANDYDATA DO TEJ SŁUŻBY MOGĄ ZGŁASZAĆ WSZYSTKIE REGIONY, PAMIĘTAJĄC,
IŻ PODSTAWOWYM KRYTERIUM JEST KOMUNIKATYWNA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(W ZWIĄZKU Z WAKATEM SŁUŻBA DO ROKU 2027).

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O ROTACJI W SŁUŻBIE DELEGATA KSK W NASTĘPUJĄCYCH REGIONACH:
BAŁTYCKI, KATOWICE, LUBLIN, ZACHODNIOPOMORSKI – KOMISJA FINANSOWA
DOLNOŚLĄSKI, GALICJA, KATOWICE, MAZOWSZE, WARTA – KOMISJA INFORMACJI PUBLICZNEJ
BAŁTYCKI, BIAŁYSTOK, DOLNOŚLĄSKI, RADOM – KOMISJA LITERATURY I PUBLIKACJI
EUROPA, KUJAWSKO-POMORSKI, LUBLIN, ŁÓDŹ, WARMIŃSKO-MAZURSKI – KOMISJA ORGANIZACYJNA
ORAZ WAKATACH:
  KOMISJA FINANSOWA: DOLNOŚLĄSKI, KUJAWSKO-POMORSKI, RADOM, WARMIŃSKO-MAZURSKI, WARTA,
  KOMISJA INFORMACJI PUBLICZNEJ: KUJAWSKO-POMORSKI, ŁÓDŹ, RADOM,
  KOMISJA LITERATURY I PUBLIKACJI: BAŁTYCKI, DOLNOŚLĄSKI, MAZOWSZE, WARMIŃSKO-MAZURSKI,
  KOMISJA ORGANIZACYJNA: MAZOWSZE, RADOM,

ROZDZIAŁ I UST. 6 PUNKT 1:
„NAJPÓŹNIEJ NA CZTERY MIESIĄCE PRZED TERMINEM SPOTKANIA KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ,
(TJ. DO 18.12.2023) SŁUŻBY REGIONU AA PRZESYŁAJĄ DO ZARZĄDU FUNDACJI „BIURO SŁUŻBY KRAJOWEJ AA W POLSCE” CV WYBRANYCH KANDYDATÓW NA POWIERNIKA ALKOHOLIKA, POWIERNIKA NIEALKOHOLIKA I DELEGATA NARODOWEGO WRAZ Z WYPEŁNIONYMI FORMULARZAMI ZGŁOSZENIOWYMI, WG WZORÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU PRACY SK”.
  TEN SAM TERMIN OBOWIĄZUJE W PRZYPADKU PRZESYŁANIA DANYCH WYBRANYCH DELEGATÓW KSK.
  PRZYPOMINAMY TAKŻE REGIONY WYLOSOWANE DO WYZNACZENIA DELEGATÓW (DRUGIEGO LUB TRZECIEGO TERMINU) DO UDZIAŁU W KOMISJI NOMINACYJNEJ:
1. KUJAWSKO-POMORSKI
2. DOLNOŚLĄSKI
3. EUROPA
4. GALICJA