KALENDARZ SPOTKAŃ W ROKU 2022

18-20 marca

24-26 czerwca

16-18 września

18-20 listopada

STRONA INTERNETOWA WARSZTATÓW

W latach 2021-2022 organizatorem warsztatów jest Intergrupa „Małopolska”