KALENDARZ SPOTKAŃ W ROKU 2021

19-21 marca

15-16 maja

18-20 czerwca

17-18 września

19-21 listopada

STRONA INTERNETOWA WARSZTATÓW
https://warsztatytenczyn.pl/

W latach 2021-2022 organizatorem warsztatów jest Intergrupa „Małopolska”