PYTANIA DO 50. KONFERENCJI SŁUŻB KRAJOWYCH

Każdy członek Wspólnoty AA, każda grupa AA, intergrupa AA, region AA może zadać pytanie
bezpośrednio drugiemu alkoholikowi, służącemu na każdym poziomie służby, ale może też zadać pytanie do Konferencji Służb Krajowych: pytania@aa.org.pl.

Pytania do 50. Konferencji Służb Krajowych można zadawać do 21 września 2021.

Zadane pytania przekazywane są do Zespołu ds. Przygotowania KSK.
Zespół po zapoznaniu się ze wszystkimi pytaniami podzieli je i skieruje do odpowiednich struktur
Wspólnoty, KSK, Rady Powierników, Rady Fundacji lub BSK AA.
Na każde pytanie zostanie udzielona odpowiedź.
Jeżeli uzasadnienie pytania będzie wymagało więcej szczegółów, to pytający otrzyma prośbę
o uściślenie swojego pytania.
Przy zadawanym pytaniu należy podać dane: e-mail, telefon zadającego pytania.

Uwaga: Odpowiedź na nurtujące pytanie być może jest już wypracowana w poprzednich latach i można będzie ją znaleźć na stronie:
Archiwum pytań i odpowiedzi KSK (hasło: drugi legat Wspólnoty, bez polskich znaków).

STRONA 50. KONFERENCJI SŁUŻBY KRAJOWEJ

PYTANIA DO 49. KONFERENCJI SŁUŻB KRAJOWYCH

(HASŁO OTWARCIA: DRUGI LEGAT WSPÓLNOTY, MAŁYMI LITERAMI, BEZ POLSKICH ZNAKÓW)

SPRAWOZDANIE DELEGATA REGIONU „GALICJA” Z 49. KONFERENCJI SŁUŻB KRAJOWYCH

(HASŁO OTWARCIA: DRUGI LEGAT WSPÓLNOTY, MAŁYMI LITERAMI, BEZ POLSKICH ZNAKÓW)

SPRAWOZDANIA RADY POWIERNIKÓW