BIULETYN INFORMACYJNY REGIONU „GALICJA” ZASTĘPUJE EMITENTA

SZCZEGÓŁY TU


RADA REGIONU „GALICJA” 27 maja 2023, godz. 10.00

Kraków, ul. Rozrywki 1

PLAN SPOTKANIA


SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA RADY REGIONU „GALICJA” – 25 lutego 2023

(HASŁO: DRUGI LEGAT AA PISANY MAŁYMI LITERAMI, BEZ POLSKICH ZNAKÓW)


SPRAWOZDANIE Z V ZGROMADZENIA SŁUŻB REGIONU „GALICJA” – 26 listopada 2022

(HASŁO: DRUGI LEGAT AA PISANY MAŁYMI LITERAMI, BEZ POLSKICH ZNAKÓW)