BIULETYN INFORMACYJNY REGIONU „GALICJA” ZASTĘPUJE EMITENTA

SZCZEGÓŁY TU

NAJBLIŻSZE PLANOWANE SPOTKANIE RADY REGIONU „GALICJA”

28 SIERPNIA 2021, godz. 10.00
RZESZÓW, UL. PODWISŁOCZE 6 (DOM KULTURY)

PLAN SPOTKANIA


NAJBLIŻSZE PLANOWANE ZGROMADZENIE RADY REGIONU „GALICJA”

27 LISTOPADA 2021 R., GODZ. 10.00, BIELSKO-BIAŁA

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA RADY REGIONU „GALICJA” – 29.05.2021

(HASŁO: DRUGI LEGAT AA PISANY MAŁYMI LITERAMI, BEZ POLSKICH ZNAKÓW)

SPRAWOZDANIE ZE ZGROMADZENIA SŁUŻB REGIONU „GALICJA” – 29.08.2020

(HASŁO: DRUGI LEGAT AA PISANY MAŁYMI LITERAMI, BEZ POLSKICH ZNAKÓW)

ZLOT RADOŚCI REGIONU „GALICJA”

24-26 WRZEŚNIA 2021 R.

MUSZYNA-ZŁOCKIE