BIULETYN INFORMACYJNY REGIONU „GALICJA” ZASTĘPUJE EMITENTA

SZCZEGÓŁY TU


RADA REGIONU „GALICJA” 25 lutego 2023, godz. 10.00

Dom Rekolekcyjny Braci Mniejszych Kapucynów
Tenczyn 444, 32-433 Lubień

PLAN SPOTKANIA


SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA RADY REGIONU „GALICJA” – 26 listopada 2022

(HASŁO: DRUGI LEGAT AA PISANY MAŁYMI LITERAMI, BEZ POLSKICH ZNAKÓW)


SPRAWOZDANIE Z V ZGROMADZENIA SŁUŻB REGIONU „GALICJA” – 26 listopada 2022

(HASŁO: DRUGI LEGAT AA PISANY MAŁYMI LITERAMI, BEZ P
(HASŁO: DRUGI LEGAT AA PISANY MAŁYMI LITERAMI, BEZ POLSKICH ZNAKÓW)