Zespół Powierniczy ds. przygotowania Przewodnika Informacji Publicznej prezentuje projekt „Przewodnika Informacji Publicznej”.

Jest to całość, którą wypracowaliśmy uwzględniając uwagi, jakie nadesłali do nas członkowie Wspólnoty. Przypominamy, że w „Przewodniku” zebraliśmy dotychczasowe doświadczenia osób, które w trakcie swojej służby zajmowały się informacją publiczną i współpracą z innymi spoza AA. Opieraliśmy się również na materiałach, którymi posługuje się Wspólnota w innych krajach.

Zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych tą tematyką o zapoznanie się z projektem oraz nadsyłanie ostatecznych uwag. Informacje te prosimy przesyłać na adres: przewodnik.ip@aa.org.pl do 31 sierpnia 2022 r.

Obecnie pracujemy nad załącznikami w postaci wzorów listów, przykładowych scenariuszy spotkań informacyjnych i przykładowych programów warsztatów informacji publicznej. Naszym celem jest ukończenie pracy w takim terminie, aby na 51. Konferencji Służby Krajowej przedstawić rekomendację w sprawie „Przewodnika”. Chcielibyśmy również, aby w przyszłości materiał ten mógł być aktualizowany na bieżąco o nowe doświadczenia Wspólnoty AA w niesieniu posłania poprzez informację publiczną.

Zespół Powierniczy ds. przygotowania Przewodnika Informacji Publicznej

PROJEKT PRZEWODNIKA (DO DRUGIEJ KONSULTACJI) DO POBRANIA

(HASŁO: DRUGI LEGAT WSPÓLNOTY, BEZ POLSKICH ZNAKÓW)