Rada Powierników Służby Krajowej prosi regiony o zgłaszanie kandydatów na następujące służby:

powiernika klasy A, według kryteriów określonych w pkt. 3 Regulaminu Służby Krajowej. Poszukujemy przede wszystkim osoby o specjalności: lekarz (np. pierwszego kontaktu), funkcjonariusz służby więziennej, prawnik (np. sędzia w stanie spoczynku), kurator sądowy, były pracownik administracji państwowej lub samorządowej, ekonomista, informatyk, dziennikarz, menadżer.


powierników klasy B, według kryteriów określonych w pkt. 2 Regulaminu Służby Krajowej. Zgodnie z tabelą rotacji następujące regiony dokonują wyboru kandydatów: Katowice, Lublin, Warta, Europa. Mamy również wakat w tej służbie w regionie Radom, Kujawsko-Pomorskim, Dolnośląskim.


delegata narodowego, według kryteriów określonych w pkt. 4 Regulaminu Służby Krajowej. Kandydata do tej służby mogą zgłaszać wszystkie regiony, pamiętając, iż podstawowym kryterium jest komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Przypominamy również o rotacji w służbie delegata KSK w następujących regionach:

oraz wakatach:
Komisja Finansowa: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Łódź, Warta,
Komisja Informacji Publicznej: Kujawsko-Pomorski, Radom, Warmińsko-Mazurski,
Komisja Literatury i Publikacji: Dolnośląski (drugi termin), Mazowsze, Radom (drugi termin), Warmińsko-Mazurski,
Komisja Organizacyjna: Dolnośląski (trzeci termin), Mazowsze, Warta

Rozdział I ust. 6 punkt 1:
„Najpóźniej na cztery miesiące przed terminem spotkania Konferencji Służby Krajowej, (tj. do 22.12.2022)
służby regionu AA przesyłają do Zarządu Fundacji „Biuro Służby Krajowej AA w Polsce” CV wybranych kandydatów na powiernika alkoholika, powiernika niealkoholika i delegata narodowego wraz z wypełnionymi formularzami zgłoszeniowymi,
wg wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu Pracy SK”.

Ten sam termin obowiązuje w przypadku przesyłania danych wybranych delegatów KSK.
                                                            
                                                                Rada Powierników SK AA w Polsce