W dn. 14 maja 2022 odbyło się spotkanie założycielskie Intergrupy „Małopolska Północ”.

W spotkaniu wzięło udział 34 uczestników AA, w tym 11 mandatariuszy grup.

Deklarację przystąpienia do Intergrupy „Małopolska Północ” złożyły grupy:

„Bez Nazwy” Kraków

„Cud i Pokora”, Kraków

„Eureka” Kraków

„Michael” Kraków

„Pasja” Kraków

„Wdzięczność” Kraków

„Jest sposób” Chrzanów Kościelec

„Ocalenie” Dłużec

„Ostoja” Kępie

„Quo Vadis” Miechów

„Akron” Płaza Górna

„12 Krok” Trzebinia


Dokonano wyboru służb Intergrupy.

Utworzono wstępną listę oczekiwań:

– Koordynacja działań z Intergrupą „Małopolska”

– Organizacja warsztatów Kroków i Tradycji

– Organizacja warsztatów służb

– Powstanie strony internetowej Intergrupy

Następne spotkanie Intergrupy odbędzie się 2 lipca 2022, o godz. 9.00
dzięki gościnności grupy „Ostoja” w Kępiu w powiecie miechowskim, gmina Kozłów, w budynku OSP.