W dn. 14 maja 2022 odbyło się spotkanie założycielskie Intergrupy „Małopolska Północ”.

W spotkaniu wzięło udział 34 uczestników AA, w tym 11 mandatariuszy grup.

Deklarację przystąpienia do Intergrupy „Małopolska Północ” złożyły następujące grupy:

„Balice”, Kraków

„Bez Nazwy”, Kraków

„Cud i Pokora”, Kraków

„Dobrowolność”, Chrzanów

„Eureka”, Kraków

„Krakus – Wieczysta”, Kraków

„Michael”, Kraków

„Oddech”, Kraków

„Pasja”, Kraków

„Wdzięczność”, Kraków

„Jest sposób”, Chrzanów Kościelec

„Ocalenie”, Dłużec

„Ostoja”, Kępie

„Quo Vadis”, Miechów

„Bronisław”, Niepołomice

„Akron”, Płaza Górna