Kryteria, jakie powinny spełniać warsztaty i zloty ogólnopolskie, są domyślnie określone w Regulaminie Pracy Służby Krajowej będącym integralną częścią Karty Konferencji Służby Krajowej. W rozdziale VII pkt 21 czytamy: „Rada Powierników współpracuje z Biurem Służby Krajowej AA we właściwym przygotowaniu ogólnopolskiego Zlotu Radości –Święto Zdroju (w tym m.in. akceptacja hasła, logo i programu Zlotu) i ogólnopolskich warsztatów tematycznych i spotkań AA (w tym m.in. akceptacja miejsca, programu i tematyki spotkania”.

Tym samym użycie przez organizatora nazwy „ogólnopolskie” nakłada na Radę uprawnienie i obowiązek zadbania o to, aby spotkania odbywały się zgodnie z zasadami AA, zaś na Biuro – obowiązek logistycznej obsługi takiego wydarzenia lub pomocy w przypadku, gdy głównym organizatorem nie jest Służba Krajowa. Takie spotkania umieszczane są w kalendarium Wspólnoty, a Rada Powierników deleguje do udziału w nich członka właściwego Zespołu Powierniczego. Informacja o ogólnopolskim zasięgu tego wydarzenia jest wtedy udostępniana poprzez wewnętrzne kanały naszej Wspólnoty: Emitenta, newsletter Służby Krajowej czy stronę internetową.

Dlatego bardzo prosimy organizatorów wszystkich spotkań AA, którzy w nazwie swojego przedsięwzięcia pragną użyć określenia „ogólnopolskie”, o wcześniejszy kontakt z Radą Powierników poprzez adres mailowy: rp@aa.org.pl lub poprzez Powiernika rekomendowanego przez swój region. Deklarujemy udzielenie wszelkiego rodzaju pomocy i wsparcia w duchu jedności i poszanowania autonomii intergrup i regionów.

Z życzeniami pogody ducha

Rada Powierników Służby Krajowej