ADRES: 33-306 Nowy Sącz, ul. Kolejowa 15, skrzynka pocztowa nr 20 (korespondencyjny)

TELEFON: +48 571 384 564

OBSZAR DZIAŁANIA: Kamionka Wielka, Limanowa, Łukowica, Muszyna, Nowy Sącz, Stary Sącz

DATA POWSTANIA: 2019


NAJBLIŻSZE PLANOWANE SPOTKANIE INTERGRUPY:


RAPORT Z OSTATNIEGO SPOTKANIA INTERGRUPY:

Sprawozdanie ze spotkania Intergrupy 12.06.2021
(hasło otwarcia – drugi Legat AA pisany małymi literami, bez polskich liter)

AKTUALNE INFORMACJE Z GRUP
INTERGRUPY „SĄDECKA”