ADRES: 33-306 Nowy Sącz, ul. Kolejowa 15, skrzynka pocztowa nr 20 (korespondencyjny)

TELEFON: +48 571 384 564

OBSZAR DZIAŁANIA: Kamionka Wielka, Limanowa, Łukowica, Muszyna, Nowy Sącz, Stary Sącz

DATA POWSTANIA: 2019


NAJBLIŻSZE PLANOWANE SPOTKANIE INTERGRUPY:

1 października 2022 (sobota), godz. 9.00,
grupa AA „Nadzieja”, Muszyna


RAPORT Z OSTATNIEGO SPOTKANIA INTERGRUPY:

Raport ze spotkania Intergrupy – 6 sierpnia 2022

(hasło otwarcia – drugi Legat AA pisany małymi literami, bez polskich liter)

AKTUALNE INFORMACJE Z GRUP INTERGRUPY „SĄDECKA”