Grupa AA „JAK TO DZIAŁA” – Mielec, ul. Ks. Arczewskiego 1 (salka w podziemiach kościoła MBNP)
zaprasza na mityng spikerski.
Data: 26 września 2021, godz. 17:00
Spiker: Jurek ze Skarżyska

Grupa AA „WOLNOŚĆ BEZ GRANIC” online
zaprasza w soboty o godz. 20.00 na mityngi spikerskie.
Mityngi odbywają się na platformie Zoom

Intergrupa AA „MOST”
zaprasza na WARSZATY SŁUŻB
Data: 1-3 października 2021
Miejsce: Czarna Sędziszowska
Koszt pobytu: 130 zł
Koszty organizacyjne: 20 zł

SZCZEGÓŁY W KALENDARIUM