12 kwietnia , godz. 12:00 14 kwietnia , godz. 14:00

REGIONY ŁÓDŹ I RADOM WRAZ Z RADĄ POWIERNIKÓW ZAPRASZAJĄ NA XXI OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY ŁĄCZNIKÓW INTERNETOWYCH, DYŻURNYCH ONLINE I PIK ORAZ GRUP DWUNASTEGO KROKU


Uroczysko Porszewice 24C k/Łodzi, 95-200 Pabianice


Rezerwacje są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 28.03.2024 r. i do tego dnia trzeba dokonać całej opłaty za pobyt.
Czekają na nas tylko 93 miejsca (warto nie zwlekać!) do tego czasu można także rezerwować obiad w piątek rezerwacja jest skuteczna dopiero z chwilą zaksięgowania prawidłowo opisanej wpłaty na rachunek bankowy ośrodka.
Cały ośrodek i parter budynku pozbawione są barier architektonicznych. O środek posiada trzy miejsca w pokoju dla osób z niepełnosprawnością. Ogólnodostępna jest także toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
Przewidywana jest transmisja warsztatów online na platformie ZOOM.
Kontakt z organizatorami:


Region Łódź 733 721 454 (codziennie od 7:00 do 21:00)
Region Radom 504 554 812

ULOTKA