ZESPÓŁ PRZEPROWADZAJĄCY BADANIE ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ
DO WSZYSTKICH ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW,
KTÓRZY MOGĄ I CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W SONDAŻU
„ANONIMOWI ALKOHOLICY W LICZBACH 2022-2023”.


WIĄŻE SIĘ TO Z WYPEŁNIENIEM KWESTIONARIUSZY (DRUKOWANYCH LUB ELEKTRONICZNYCH).
TAKIE BADANIE BYŁO PRZEPROWADZONE W POLSKOJĘZYCZNYM AA W LATACH 2017-2018,
A JEGO WYNIKI SĄ DOSTĘPNE W FORMIE ULOTKI.
SĄDZIMY, ŻE PO PIĘCIU LATACH PRZYDATNE MOŻE OKAZAĆ JEGO POWTÓRZENIE.

W ZWIĄZKU Z TYM ZWRACAMY SIĘ DO KAŻDEGO AA Z PROŚBĄ
O JEDNORAZOWE WYPEŁNIENIE ANKIETY.

MOŻNA TO ZROBIĆ NA 3 SPOSOBY:

  • WYPEŁNIĆ INDYWIDUALNIE ANKIETĘ ONLINE
  • WYPEŁNIĆ I PRZEKAZAĆ WYPEŁNIONĄ ANKIETĘ W WERSJI PAPIEROWEJ DO OSOBY, KTÓRA
    POMOŻE LUB SAMA WPROWADZI TREŚĆ ANKIETY DO FORMULARZA ONLINE
  • WYPEŁNIĆ PAPIEROWĄ ANKIETĘ I PRZEKAZAĆ (POPRZEZ MANDATARIUSZA) DO INTERGRUPY
    LUB WYSŁAĆ NA ADRES:
    FUNDACJA BSK AA W POLSCE 00-950 WARSZAWA SKR. POCZT. 243.

Termin zbierania ankiet upływa z końcem 2023 roku.

POBIERZ WERSJĘ PAPIEROWĄ

WYPEŁNIJ WERSJĘ ONLINE