Warsztaty łączników internetowych i dyżurnych on-line w 2020 r.

Region AA "Galicja" » Warsztaty łączników internetowych i dyżurnych on-line w 2020 r.

     
W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie uczestników oraz najbliższych oraz w obliczu ograniczeń administracyjnych, Region Galicja w porozumieniu z Radą Powierników, zdecydował się przełożyć termin Ogólnopolskich Warsztatów Łączników Internetowych i Dyżurnych On-line na późniejszy czas. .

Termin pierwszych i następnych warsztatów On-Line oraz link do formularza w celu rejestracji  jest zamieszczony poniżej

Data: 30 maja, od godz. 15:00 do ok. 18:00  na platformie GoToMeeting

Temat :  Nowy internetowy spis mityngow

Plan warsztatu:

1. Przywitanie i przedstawienie planu warsztatu
2. Wprowadzenie do nowego spisu
3. Przedstawienie funkcji spisu z perspektywy użytkownika
4. Aplikacja Meeting Guide
5. Przerwa (10 min)
6. Odpowiedź na pytania uczestników (do części 1)
7. Zarządzanie danymi w spisie
8. Problemy techniczne i ich rozwiązywanie
9. Prezentacja zasobów związanych ze spisem
10.Przedstawienie planu wymiany starego spisu na nowy
11.Przerwa (10 min)
12.Odpowiedź na pytania uczestników (do części 2)

Serdecznie zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza:
https://forms.gle/5TcSBVoscyeDW3Qi8

 

Data : 06 czerwca, od godz. 15:00 do ok. 18:00 na platformie GoToMeeting

Temat:  G12, infolinia i PIK

Plan warsztatu:

1. Przywitanie i przedstawienie planu warsztatu
2. Wstęp, historia G12
3. Spiker - Andrzej z Warszawy
4. Moderowany panel dyskusyjny

Serdecznie zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza:
https://forms.gle/saJhwhZSqjZHJDnz9

 

1.     

Data : 20 czerwca, od godz. 15:00 do ok. 18:00 na platformie GoToMeeting

Temat : Służba łącznika internetowego

Serdecznie zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza:
https://forms.gle/j4T4fGPwBjCeD1ZA8

 

 

Data : 27 czerwca, od godz. 15:00 do ok. 18:00 na platformie GoToMeeting

Temat : Dużur On -Line

Plan warsztatu

1. Przywitanie i przedstawienie planu warsztatu

2. Historia powstania dużurnego On-Line

    Spiker Andrzej z Warszawy, Stanisław z Białegostoku

4. Wprowadzenie do dyżurów on-line, przedstawienie instrukcji panelu dyżurnego

5. Praktyczna prezentacja panelu dyżurnego

6. Panel dyskusyjny – dzielenie się swoim doświadczeniem.

      

Serdecznie zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza:

https://forms.gle/nsvezpsV84TvKFGj6

 

Godzina zakończenia może ulec zmianie. Z przyczyn technicznych, w warsztacie będzie mogło wziąć udział do 150 uczestników.

Pozostałe szczegóły dot. organizacji warsztatu zostaną przesłane wszystkim zarejestrowanym w późniejszym terminie na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

za zespół organizacyjny
Ogólnopolskich Warsztatów Dyżurnych On-line
przy Regionie Galicja

Marek, ws. łącznika internetowego Regionu Galicja