Sprawozdania - plany spotkań

Region GALICJA  » Sprawozdania - plany spotkań

Najbliższe spotkanie Rady Regionu:

29 lutego 2020 r., godz. 10.00 - Kraków ul. Rozrywka 1

Najbliższe Zgromadzenie Rady Regionu:

23 maja 2020 r. -  Iwkowa k. Brzeska, bacówka „Biały Jeleń”