Region AA "Galicja"

 Region AA "GALICJA" jest umownym regionem Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce.

Obszar terytorialny regionu nie pokrywa się z obszarem administracyjnym państwa.

 

Ilość Intergrup w Regionie: 8. Ilość grup w regionie: 274.

 

Dane teleadresowe:

                                                     adres korespondencyjny: 31-039 Kraków, ul. Dietla 74/6                                                         

telefon: 12 431 22 48 

e-mail: galicja@aa.org.pl

strona internetowa: http://www.aagalicja.pl