Aktualności

Region AA "Galicja" » Aktualności

Najbliższe spotkanie Rady Regionu "Galicja"

14 listopada 2020 r., godz. 10.00

PLAN SPOTKANIA RADY REGIONU - 14.11.2020

(hasło  - drugi legat AA pisany małymi literami, bez polskich liter)

 
Połączenie z komputera: https://meet.google.com/hhm-mzhf-djm
Połączenie z telefonu: +48 22 163 91 78
PIN: 324 129 347# (pamiętaj , aby wcisnąć # na końcu kodu PIN)

Osoby, które łączą się po raz pierwszy prosimy o wcześniejsze próbne połączenie.

 

 

SPRAWOZDANIE ZE ZGROMADZENIA SŁUŻB REGIONU - 29.08.2020

(hasło - drugi legat AA pisany małymi literami, bez polskich liter)

 

Najbliższe Planowane Zgromadzenie Rady Regionu "Galicja":

12 czerwca 2021 r., godz. 10.00, Bielsko

 

 

 

Kapelusz - komunikat BSK

 

Drodzy przyjaciele!

 

Fundacja BSK AA w Polsce cały czas płaci rachunki za sale dla poszczególnych grup, Punkty Informacyjno-Kontaktowe, telefony i jakże potrzebne teraz łącza internetowe. Fundacja musi zapewnić również regularną płacę pracownikom Fundacji, na bieżąco opłacać faktury i prowadzić działalność wydawniczą. Jest obawa, że przygotowana na taki właśnie czas, zgodnie z zasadami AA, rezerwa finansowa, może się wyczerpać. W obecnej sytuacji, gdy "kapelusz nie krąży po sali", jest zrozumiałe, że nie ma datków z grup, intergrup, regionów.

Niektórzy członkowie grup, nie mając możliwości dokonywania przelewu
po każdym mityngu telefonicznym lub online odkładają kwotę, którą zazwyczaj wrzucali do kapelusza, by później niezwłocznie przekazać skarbnikowi lub przesłać na konto Fundacji.

Anonimowi Alkoholicy mówią, że datki przekazane w ramach VII tradycji są najwyższą,
bo całkowicie anonimową formą realizacji 12. kroku AA.
Przyjaciele, ponieważ wszyscy znaleźliśmy się w niecodziennej i trudnej dla nas sytuacji, dlatego już teraz musimy zadbać o nasze wspólne dobro.

Fundacja BSK AA w Polsce to również "MY", bez niej nie moglibyśmy funkcjonować.
Dlatego apelujemy szczególnie do mandatariuszy grup oraz członków Wspólnoty
o wpłaty na konto:

 
Fundacja BSK AA w Polsce. 

55 1500 1777 1217 7008 6763 0000

Tytuł wpłaty: wpisać grupę, intergrupę lub region