POWIERNICZY ZESPÓŁ ZADANIOWY DOSTOSOWAŁ KSIĄŻKĘ „DWANAŚCIE KROKÓW I DWANAŚCIE TRADYCJI”
DO IV WYDANIA KSIĄŻKI „ANONIMOWI ALKOHOLICY”.
STWIERDZIŁ PONADTO, ŻE W POZOSTAŁYM TEKŚCIE ZNAJDUJĄ SIĘ FRAGMENTY WYMAGAJĄCE SKORYGOWANIA.
    W LINKU PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ PLIK DO POBRANIA PRZEDSTAWIAJĄCY ZMIANY WYNIKAJĄCE Z KOREKTY TŁUMACZENIA ORAZ DODANIA BRAKUJĄCYCH FRAGMENTÓW.


    AKAPITY ZOSTAŁY PONUMEROWANE, ABY UŁATWIĆ ZNALEZIENIE ZMIENIONYCH FRAGMENTÓW.
    NA NIEBIESKO ZAZNACZONE SĄ ZMIANY, NA ŻÓŁTO TE SŁOWA, ZDANIA I FRAGMENTY, KTÓRYCH W OBECNYM PRZEKŁADZIE BRAKOWAŁO. DOŁĄCZAMY TAKŻE LINK DO WERSJI ANGIELSKIEJ, ABY ZAINTERESOWANI MOGLI PORÓWNAĆ PROPONOWANE ZMIANY Z TEKSTEM ORYGINALNYM.
                                                                                              
PS. PLIK OPISUJĄCY ZMIANY JEST TAKŻE DOSTĘPNY NA STRONIE GŁÓWNEJ ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW W POLSCE W ZAKŁADCE RÓŻNE/DO POBRANIA/WERSJE ROBOCZE