Kim jesteśmy

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet,

którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją,
aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.
Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni, poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem,
 działalnością polityczną, organizacją lub instytucją,
nie angażuje się w żadne publiczne polemiki,
nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.

Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.
 
Copyright "A.A. Grapevine", Inc. Przedrukowane za zgodą

 Podobny obraz

 Więcej o Wspólnocie AA

Biuletyn Zdrój 

Sklep internetowy Fundacji BSK